אודותינו

חברת רובד גיאולוגיה וייעוץ חברתי בע"מ הינה חברה פרטית העוסקת בייעוץ גיאולוגי יישומי וייעוץ חברתי עבור פרויקטים תכנוניים מתחום הבנייה והקהילה, התשתיות, והמחצבים. ​

החברה הוקמה בשנת 2018 על-ידי בני הזוג, ד"ר רם בן-דוד [CV] וד"ר אורית ברור בן-דוד [CV] מתוך הבנה שמתן שירותי ייעוץ בשני התחומים תשרת היטב את מנהלי הפרויקטים ומקבלי ההחלטות.​

בחברתנו עובדים שניים עשר אנשי מקצוע בתחומי הגיאולוגיה ההנדסית והסביבתית, גיאולוגית מחצבים, ממ"ג (GIS), אנתרופולוגיה וניהול פרוגרמתי. הבכיר שבהם – אודי קודינגטון [CV].

חזון

חברתנו נקראית "רובד", שכן רובדי האדמה מגלים את סיפורו המשתנה של כדור הארץ בזמן ובמרחב, וכך גם הרבדים החברתיים מאפיינים את מבנה החברה כולה והתפתחותה.
כל פרויקט תכנוני חייב להיות מבוסס תחילה על חקירה מוקדמת של תנאי הקרקע מחד גיסא והצרכים החברתיים והכלכליים של האוכלוסייה והקהילה מאידך גיסא.
לפיכך מצאנו לנכון לאחד את שתי ההתמחויות למשרד יעוץ אחד המאפשר חתירה לתכנון מיטבי ובר קיימא.
תחילתה של השותפות במשרד רבד גיאולוגיה שהוקם על-ידי ד"ר רם בן-דוד (PhD מהאוניברסיטה העברית, מכון כדור הארץ, ירושלים) בשנת 1994.

המשרד התמחה במגוון נושאים הקשורים לגיאולוגיה יישומית בתחומי הגיאולוגיה ההנדסית, מינרלים וחומרי גלם שונים וסקרים סביבתיים הקשורים למקורות מים וקרקע.
בתחום החברתי ד"ר אורית ברור בן-דוד (PhD מאוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה) החלה בשנת 2000 במתן ייעוץ חברתי, פרוגרמתי ושיתוף ציבור לתוכניות אב ותוכניות מתאר.

רובד - ההיבט הגיאולוגי

החלק הגיאולוגי של המשרד מתמחה בשלושה כיוונים עיקריים:

גיאולוגיה הנדסית:

  • מנהור.
  • חקירת קרקע לכבישים, מחלפים ושאר תשתיות.
  • חקירה גיאולוגית-הנדסית לבנייה.
  • יציבות מדרונות.
  • סיכוני רעידות אדמה.
  • המערכת הדינאמית ים/יבשה – יציבות המצוק החופי וכיו"ב.

רובד - ההיבט החברתי

ייעוץ חברתי המבוסס על ידע מתחום האנתרופולוגיה מביא אתו מיומניות בלימוד אורח חייהם של קבוצות אוכלוסייה שונות,  כמו גם  את הנסיון לתקשר עם אנשים  מתרבויות שונות. בנוסף הכשרה בהנחיית קבוצות ובגישור  מזמנים כלים נוספים להובלת הליכים תכנוניים משתפים. 

הרקע החברתי מזמן  למתכננים הכרה ראשונית עם הציבור שלו הפרויקט מתוכנן, ובהמשך הליכים של תכנון משתף מאפשרים למטב את התכנון ולהקטין התנגדויות לתוכנית.