רובד – ההיבט הגיאולוגי

תחומי מומחיות

החלק הגיאולוגי של המשרד מתמחה בשלושה כיוונים עיקריים:​

גיאולוגיה הנדסית:​

שילוב של בעיות סביבתיות והנדסת קרקע גיאולוגיה כלכלית:

גיאולוגיה סביבתית:

גיאולוגיה – פרויקטים לדוגמא