מערות בית גוברין

מערות בית גוברין

מערות בית גוברין ​- Bet Guvrin archeological man-made tunnels

מערת הפעמון הצפונית – גוש סלע שהתמוטט וגוש תלוי על בלימה

The Northern Bell Cave – a block fell from top and another one is unstable

מערת הקבורה הצידונית – תקופה ההלניסטית​

The Cydonia cave from the Hellenistic period

כניסה למערת הקולומבריום

Entrance to Collumbarium Cave

מערת הפעמון הצפונית – גוש סלע שהתמוטט וגוש תלוי על בלימה​

The Northern Bell Cave – a block fell from top and another one is unstable

מערת הקולומבריום​

The Columbarium Cave

מערת הקולומבריום​

The Columbarium Cave

גוש סלע קרטוני של כ- 5 טון התמוטט מגג מערת הפעמון הצפונית בשל התפתחות שורשים בסדקים​

A block of ~5 ton fell from another Northern Bell Cave due to penetration of roots along joints​