פרויקט כביש 16

פרויקט כביש 16

מנהרות הכניסה החדשה לירושלים באורך כולל של ככ- 2.8 ק"מ אורך בביצוע חברת שפיר-פיצורוטי ובליווי גיאולוגי צמוד של "רובד" תוך התגברות על בעיות סבוכות כגון תופעות קארסט גדולות.​

Rd 16 project: The new entrance to Jerusalem includes 2.8 km of tunnels executed by Shapir_Pizzorotti company, include a 24/6 geological inspections by Roved. The project crosses large karst cavities which cause immense problems to overcome.​

התמודדות עם שכבות חוואר להן חוזק נמוך ועלולות לגרום לבעיות הידרוסטטיות.​

Dealing with marl layers with hydrological problems as well as  low strength strata.​

חללי המסה בסלעים – קארסט – מאתגר את הליווי הגיאולוגי והפתרונות ההנדסיים הנדרשים.​

​The tunnels cross karst voids which challenges engineering solutions.

חתך גיאולוגי – מוצא-רבידה​ (מקטע צפוני של מנהרות כביש 16).​

פרופ' איתן שש –​ אורח רובד במנהרה.

Prof. Eitan Sass is our ​

guest in the tunnels

קריסת סלעים מחלקה העליון של המנהרה.​

Collapse of rocks from the crown due to karst void