המצוק החופי של ישראל

המצוק החופי של ישראל

הרצליה : "מסמך מדיניות לתכנון בר קיימא של המצוק החופי של הרצליה" 

אפולוניה:

חקירה גיאולוגית וגיאו-הנדסית ונסיגת המצוק​

הרצליה : "מסמך מדיניות לתכנון בר קיימא של המצוק החופי של הרצליה" 

אפולוניה:

חקירה גיאולוגית וגיאו-הנדסית ונסיגת המצוק​

חקירה גיאולוגית וגיאו-הנדסית ונסיגת המצוק​

בית ינאי

תסקיר השפעה על הסביבה לאורך מצוק בית ינאי (900 מ') בדגש על ההיבטים הגיאולוגיים והנדסת הקרקע של המצוק (בשיתוף אינג' מ. יוגר).