שכונות רמת אברהם

שכונות רמת אברהם

שכונות רמת אברהם  (רמת בית שמש)

Ramat Avraham neighborhood (Ramat Bet Shemesh)

מפה גיאולוגית המציגה את תא השטח יחד עם סימוני הקידוחים ובורות התצפית שבוצעו במהלך העבודה. ​

במפה מסומנים תצורות צרעה וטקייה וכן הגלישות לכיוון המדרון על פני תצורת הטקייה. ​

בקו שחור מקווקו מסומנים 6 חתכי רוחב ניצבים לטופוגרפיה וחתך אחד מקביל לטופוגרפיה.

חתך רוחב בניצב לטופוגרפיה בהגזמה אנכית x1.5 של המדרון, מקידוח  11P ועד קידוח 69P

חתך רוחב בניצב לטופוגרפיה בהגזמה אנכית x2.5 של המדרון, מקידוח 1412 ועד קידוח  68B