היבטים סייסמיים

היבטים סייסמיים

חקירה גיאולוגית גיאומורפולוגית לבחינה סייסמית לתכנון תחנת כח גרעינית בנגב עבור חח"י ובהתאם לדרישות הועדה לאנרגיה אטומית (דגימת שרטוטים).​

עובד במשותף עם פרופ' נועם גרינבאום

מעטפת פרויקט
תחנת הכוח הגרעינית בנגב

חתך אורך מוכלל לאורך נחל הבשור באזור רתמים-צאלים, מעטפת הפרויקט: ריכוז מפלסי נחל הבשור פליוקן (5ma – הווה) המעידים על יציבות טקטונית אזורית

חקירה סיכונים סיסמיים לתב"ע חדשה לקיבוץ סמר, דרום הערבה

קיבוץ סמר – מבט למזרח

תוכנית מתאר חיפה

נספח סיכון סייסמי בתוכנית מתאר העיר חיפה – תוצר: