מדידות בנחל אשלים

מדידות בנחל אשלים

חקירה הידרוגיאולוגית בעקבות התמוטטות מאגר חומצות פוספוגבס – שיטפון נחל אשלים וחדירה לתת הקרקע ומי תהום

מורד נחל אשלים – קו השיטפון החומצי

קו עליון של השיטפון החומצי בנחל אשלים​

מורד נחל אשלים – קו השיטפון החומצי
מדידות בנחל אשלים
חתך בחל אשלים לקביעת ספיקה מירבית של השטפון החומצי
פריצה בריכה 3 – רותם אמפרט: סוללות פוספוגבס
פוספוגבס – מתוך מיקרוסקופ אלקטרוני