גאנה – פרויקט פרוספקציה נארוואה

גאנה – פרויקט פרוספקציה נארוואה

אתר Narawa – 

מפת ריכוזי זהב במ"ג/טון במשקעים אלוביאליים

על רקע רצועות הזהב של גאנה

פוטנציאל לריכוזי זהב בסלע

(Hard Rockבאתר Narawa, Ghana

אלוביום עם ריכוזים לא אחידים של זהב

סלע בלוי מתחת לאלוביום