גבס ואדי זרקא, ממלכת ירדן

גבס ואדי זרקא, ממלכת ירדן

מחצבת ואדי זרקא, ממלכת ירדן שנחקרה ופותחה על ידנו
חתך גיאולוגי מייצג של מחצבת ואדי זרקא
קידוחי גלעין לקביעת איכות הגבס באת מחצבת וואדי זרקא
ערוץ ואדי זרקא