חקירה לאבן גושנית

חקירה לאבן גושנית

חקירה לאבן גושנית ("שיש") – מגנטון, מצפה רמון