ניתוח ריכוזי יהלומים לאורך נהר Bale גינאה קונקרטי

ניתוח ריכוזי יהלומים לאורך נהר Bale גינאה קונקרטי

ניתוח ריכוזי יהלומים לאורך נהר Bale, דר'-מזרח גינאה

ריכוז יהלומים לפי מפלסים
לאורך נהר Bale, גינאה קונקרי

Bale River
Representative heavy minerals