אפיון חברתי קהילתי ותרבותי

אפיון חברתי קהילתי ותרבותי

הכנת המסמך החברתי, מתבססת תחילה על איסוף נתונים  המאפשרים לאפיין אתהאוכלוסיות הרלוונטיות ולזהות קבוצות ובעלי אינטרסים.

הכנת מסמך חברתי ופרוגרמטי כולל את השלבים הבאים:

פרויקטים נבחרים:

תכנית מתאר אחדות פתח תקווה.

תוכנית התחדשות עירונית במתחם אחדות פתח-תקוה בהזמנת המנהלת להתחדשות עירונית. מתחם אחדות כולל בתוכו את השכונות אחדות, שיכון מפ"ם וחלקים משכונת מחנה יהודה, שכונת שעריה וכפר גנים ב'. המתחם משתרע על שטח של 866 דונם ובו 17,500 נפש. ייעוץ חברתי, פרוגרמה ושיתוף ציבור.

תוכנית אב צור באהר-אום ליסון -אום טובא.

תוכנית בהזמנת עיריית ירושלים. המתחם כלל 4,787 דונם ובו 16,878 נפש. ייעוץ חברתי ושיתוף ציבור.

תוכנית אב תלפיות ארנונה –

תוכנית בהזמנת עיריית ירושלים. התוכנית כללה שטח של 521 דונם ובו כ-8000 נפש. ייעוץ חברתי ושיתוף ציבור.