שיתוף ציבור

שיתוף ציבור

בכל תהליך תכנוני קיימת חשיבות גדולה לפן החברתי- תרבותי.  לכן יועץ חברתי ושיתוף ציבור מהווה כיום חלק בלתי נפרד מכל צוות תכנוני. 

הגדרת שיתוף הציבור בתהליכי תכנון מתייחסת להשתתפות התושבים בקבלת ההחלטות כדי להבטיח שההליך התכנוני יאפשר איכות חיים מרבית. איכות חיים היא מושג סובייקטיבי המתייחס לצורכי חיים שונים כמו תנאי מגורים, חיי משפחה, בריאות, יחסים חברתיים, אפשרויות עבודה, שוויון הזדמנויות, שירותים מסוגים שונים, ואפשרות לקיים ערכים דתיים ותרבותיים.

בעידן בו נדרשת שקיפות בהליך קבלת החלטות זהו כלי בסיסי בכל הליך תכנוני.

המפגשים ואופיים נקבעים בהתאם לפרויקט ואופי האוכלוסייה וכוללים: מפגשי מליאה רבי משתתפים, מפגשים של שולחן עגול, קבוצות מיקוד וסדנאות נושאיות. 

הליך שיתוף הציבור כולל את השלבים הבאים:

  • יידוע הציבור על הפרויקט והזמנתו להשתתף בתהליך.
  • מפגשים עם קבוצות ויחידים מהאוכלוסיות הרלוונטיות על בסיס המלצות של עובדי קהילה ותושבים בפרויקט. מטרת המפגשים לאתר קבוצות עניין וקבוצות אינטרסים שיהוו את הבסיס למפגשי שיתוף הציבור.
  • מפגשים של שולחן עגול הנמשכים כשלוש שעות כל אחד. יושם דגש על נציגות מייצגת של כל הקבוצות המאפיינות את האוכלוסייה. מטרת המפגשים יהיה ללמוד את נקודות ההתנגדות ואפשרויות ההסכמה. במפגש יינתן הסבר לתושבים על הליך התכנון, יתקיים דיון על הנושאים התכנוניים שעל הפרק באמצעים שונים.
  • מפגשי מליאה של כלל הציבור וקבוצות אינטרסים בהם ישתתפו האדריכל הראשי וצוות התכנון, ויציגו את החלופות התכנוניות שהם מציעים.
  • דו"ח המסכם את ההליך, התובנות שעלו ממנו ומסקנות להטמעה בתכנון.

    מספר המפגשים נקבע בהתאם להיענות הציבור והצורך של הצוות המתכנן לקבל היזון חוזר מהתושבים.

פרויקטים נבחרים:

שיתוף ציבור תוכנית אב צור באהר

מפגש עם נשים ברהט כחלק מלימוד האוכלוסייה בסקר התכנות .

תוכנית אב תלפיות ארנונה- ירושלים

סדנא בנושא דיור עם מתכננים בעיר רהט לקראת תכנון שכונות חדשות במתחמים דרומיים.

מפגש עם נשים שבט אל-אסד – לקיה -2014

שיתוף ציבור בחברה הבדואית – אבו תלול

שיתוף האוכלוסייה בפיתוח השלד הירוק במתחם אחדות פ"ת

עין אל אסד 2018

רהט דרום 2016