חוף השנהב

חוף השנהב

חוף השנהב: אכספלורציה למרבצי זהב
רחבת היקף לזיכיון של כ- 360 קמ"ר SAKASSOU.

מינרליזציות של קורץ בהם תכולת זהב גדולה

כורי זהב מקומיים בסלע שיסט ספרוליטי

מיפוי גיאולוגי של זיכיון SAKASSOU