חוף השנהב

חוף השנהב: אכספלורציה למרבצי זהב רחבת היקף לזיכיון של כ- 360 קמ"ר SAKASSOU. מינרליזציות של קורץ בהם תכולת זהב גדולה כורי זהב מקומיים בסלע שיסט ספרוליטי מיפוי גיאולוגי של זיכיון SAKASSOU

אוצרות

העבודה הקהילתית מזמנת פעמים רבות צורך להציג ולשמר תהליכים חברתיים, או את המורשת הקהילתית. התצוגה מבוססת על לימוד מעמיק של הנושא המוצג. בנוסף נלמדת הקהילה על מרכיבה. התצוגה בשיתוף אוכלוסיית הקהילה יוצרת תחושת והשתייכות. פרויקטים נבחרים: תצוגה לסיכום הליך שיתוף הציבור בתכנון השלד הירוק מתחם אחדות פתח-תקווה 2019. בית מורשת מועצה אזורית מטה יהודה. הוקם […]

מחקר קהילתי תרבותי ומורשת

הקהילה בחברה המודרנית מוגדרת באמצעות תחושת שייכות שיש לפרטים כלפי קבוצות שונות וגמישות.  הפרטים בקהילה מזוהים בהשתייכות תרבותית המבוססת על ערכים, נורמות, כללי התנהגות ואמונות.  חקר איכותני של קבוצות בקהילה, בשכונה, במקומות עבודה או בכל אינטראקציה חברתית יגדיר ויבהיר את מערכות היחסים בין הפרטים בקבוצה. בשנים האחרונות קיימת נטייה גוברת בקרב קבוצות אתניות המחפשות הגדרה […]

סקר חברתי לפרויקטים של פינוי בינוי ותמ"א 38

מיזמים של פינוי בינוי דהיינו הריסת מבנים ישנים ובניית חדשים במקומם או חיזוק ותוספות למבנה קיים במסגרת תמ"א 38 הפכו כלים מרכזיים של התחדשות המרקם העירוני.  מטרת המיזמים הללו היא בראש ובראשונה לשפר את טיב המגורים ואת איכות החיים של דיירי הבניינים. בד בבד חידוש המרקם העירוני מאפשר לשפר את השירותים וסביבת המגורים של כל […]

שיתוף ציבור

בכל תהליך תכנוני קיימת חשיבות גדולה לפן החברתי- תרבותי.  לכן יועץ חברתי ושיתוף ציבור מהווה כיום חלק בלתי נפרד מכל צוות תכנוני.  הגדרת שיתוף הציבור בתהליכי תכנון מתייחסת להשתתפות התושבים בקבלת ההחלטות כדי להבטיח שההליך התכנוני יאפשר איכות חיים מרבית. איכות חיים היא מושג סובייקטיבי המתייחס לצורכי חיים שונים כמו תנאי מגורים, חיי משפחה, בריאות, יחסים חברתיים, אפשרויות […]

אפיון חברתי קהילתי ותרבותי

הכנת המסמך החברתי, מתבססת תחילה על איסוף נתונים  המאפשרים לאפיין אתהאוכלוסיות הרלוונטיות ולזהות קבוצות ובעלי אינטרסים. הכנת מסמך חברתי ופרוגרמטי כולל את השלבים הבאים: לימוד ואיסוף חומר רקע קיים, המבוסס על מערכת נתונים רלוונטית קיימת ונגישה הנמצאת אצל מזמיני העבודה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רשויות תכנון, משרדי ממשלה מתאימים, רשויות מקומיות, עבודות שפורסמו בנושאים רלוונטיים וכדומה. מידע על גודל האוכלוסייה, […]

פרוספקציית זהב באוסטרליה

פרוספקציית זהב באוסטרליהGold prospecting / – Beavis concession, Avoca area, Melborn, Australia​ Sat Imagery of the as-made locations (approx.)of the RC drilling carried out during August 16-19, 2012 Drilling program – 10 boreholes to 30 m , to cross alluvial deposit​ שיתוף: ליצירת קשר