חקירה הידרוגיאולוגית לפרויקט בינוי אזור מחנות סירקין

חקירה הידרוגיאולוגית לפרויקט בינוי אזור מחנות סירקין(אגן הניקוז של נחל קנה) במסגרת תכנון ברשות אדריכל ארי כהן מבנה וחתך גיאוהידרולוגי חוצה את פרויקט סירקין (1-2) ת. רחובות מתעבה עד 40 מ' לכיוון דר' מערב.​ (1-2) ת. פלשת כוללת חתך דק בצפון הבסיס (עומקה דומה לח. השפלה) וחתך עבה עד 10 מ' בדרום הבסיס​ (3-5) עובייה […]

מדידות בנחל אשלים

מדידות בנחל אשלים

חקירה הידרוגיאולוגית בעקבות התמוטטות מאגר חומצות פוספוגבס – שיטפון נחל אשלים וחדירה לתת הקרקע ומי תהום מורד נחל אשלים – קו השיטפון החומצי קו עליון של השיטפון החומצי בנחל אשלים​ מורד נחל אשלים – קו השיטפון החומצי מדידות בנחל אשלים חתך בחל אשלים לקביעת ספיקה מירבית של השטפון החומצי פריצה בריכה 3 – רותם אמפרט: סוללות פוספוגבס פוספוגבס – מתוך […]