מחקר קהילתי תרבותי ומורשת

הקהילה בחברה המודרנית מוגדרת באמצעות תחושת שייכות שיש לפרטים כלפי קבוצות שונות וגמישות.  הפרטים בקהילה מזוהים בהשתייכות תרבותית המבוססת על ערכים, נורמות, כללי התנהגות ואמונות.  חקר איכותני של קבוצות בקהילה, בשכונה, במקומות עבודה או בכל אינטראקציה חברתית יגדיר ויבהיר את מערכות היחסים בין הפרטים בקבוצה. בשנים האחרונות קיימת נטייה גוברת בקרב קבוצות אתניות המחפשות הגדרה […]

סקר חברתי לפרויקטים של פינוי בינוי ותמ"א 38

מיזמים של פינוי בינוי דהיינו הריסת מבנים ישנים ובניית חדשים במקומם או חיזוק ותוספות למבנה קיים במסגרת תמ"א 38 הפכו כלים מרכזיים של התחדשות המרקם העירוני.  מטרת המיזמים הללו היא בראש ובראשונה לשפר את טיב המגורים ואת איכות החיים של דיירי הבניינים. בד בבד חידוש המרקם העירוני מאפשר לשפר את השירותים וסביבת המגורים של כל […]

אפיון חברתי קהילתי ותרבותי

הכנת המסמך החברתי, מתבססת תחילה על איסוף נתונים  המאפשרים לאפיין אתהאוכלוסיות הרלוונטיות ולזהות קבוצות ובעלי אינטרסים. הכנת מסמך חברתי ופרוגרמטי כולל את השלבים הבאים: לימוד ואיסוף חומר רקע קיים, המבוסס על מערכת נתונים רלוונטית קיימת ונגישה הנמצאת אצל מזמיני העבודה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רשויות תכנון, משרדי ממשלה מתאימים, רשויות מקומיות, עבודות שפורסמו בנושאים רלוונטיים וכדומה. מידע על גודל האוכלוסייה, […]